ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ “ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ” ಕುರಿತು ಸಂದೇಶ – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರ್ಷ

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2019

know_the_cm

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ...

*************