ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ: ಎರಡು ದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಮೇ 04, 2020

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ಕೆಎಸ್ ಅರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

know_the_cm

know_the_cm

*************