ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಔಷಧೀ ಗುಣವಿರುವ ಲಭ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಏಪ್ರಿಲ್ 04, 2020

ಔಷಧೀ ಗುಣವಿರುವ ಲಭ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ...

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ, ಔಷಧೀ ಗುಣವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

*************