ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ: ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಲನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನವಿ

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಮಾರ್ಚ್ 30, 2020

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ: ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಲನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನವಿ.

know_the_cm

know_the_cm

----------------------

(Bengaluru), March 30, 2020

Ending of lockdown depends on how we follow: CM appeals to the citizens to strictly maintain lockdown.

know_the_cm

know_the_cm

*************