ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸಹೃದಯಿ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಮಾರ್ಚ್ 25, 2020

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯಿ ನಾಗರಿಕರು 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ' ಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾಗಿಗಳಾಗಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

know_the_cm

----------------

An Appeal:

-Karnataka is doing its best to battle the Corona pandemic.

-But without the support of our Citizens, industrialists and corporate leaders it will be difficult to win this battle.

-I hereby request everyone to kindly contribute to the CMRF and help the state tide over this difficult situation.

know_the_cm

*************