ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ವಾರದ ನೋಟ

ವಾರದ ನೋಟ

know_the_cm

ವಾರದ ನೋಟ: