ಭಾಷಣ

ಭಾಷಣ

ಜುಲೈ 08, 2014
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು

ಜುಲೈ 10, 2013
ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2013
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 12,2013
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2013
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಸಂಭಾಗಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಭಾಷಣ

ಆಗಸ್ಟ್ 27,2013
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಎಂ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ (ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗಮನ)

ಆಗಸ್ಟ್ 29,2013
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಟ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ 87ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ